Flere interesserte i å etablere seg i Handelsparken

Så langt er det klart at El-Team og bensinstasjonskjeden Polar Oil skal etablere seg i Handelsparken på Børøya. Daniel Sowe, næringssjef i Hadsel, sier at de så langt har interessenter for 26 av 44 dekar og 4-5 bedrifter.

HANDELSPARK: Her skal den nye handelsparken i Hadsel ligge. Totalt blir det 44 dekar nye næringsarealer.   Foto: Øyvind Aukrust

Pluss

Han vil imidlertid ikke si hvem bedriftene som har meldt sin interesse er.