Vesterålsskipper fikk smekk for flere forhold

En skipper i Vesterålen er ilagt bot for tre konkrete forhold under blåkveitefisket i sommer.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Poppe, Cornelius NTB

Pluss

Bakgrunnen for at Fiskeridirektoratet nå har bøtelagt skipperen, er en kontroll av fangsten som ble levert ved et mottak i Vesterålen sist sommer. Under kontrollen ble det avdekket at fartøyet ikke hadde sendt ut posisjonsmelding under fisket, altså at båten ikke kunne spores. Det var heller ikke rapportert inn bifangsten i tillegg til blåkveita i fartøyets fangstdagbok, samt at fartøyet en av dagene under fisket heller ikke hadde sendt inn melding om fangst.