Disse 100 vesterålingene har størst formue

I oversikten under kan du se de 100 vesterålingene som var registrert med den største formuen i 2019.

Nordlaks-gründer Inge Berg.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

På listen ser du at mange av de som troner langt oppe på listen, tjener sine penger innenfor fiskeri og oppdrett. Men det er også personer fra flere andre næringer som ligger høyt oppe. Hele listen finner du under: