Øksnes kommunes budsjett:

Styrker innsats mot barn og unge

Det tilføres blant annet flere midler for å jobbe forebyggende mot ungdommer, det blir gratis å leie Øksneshallen for ungdom under 16 år og økt foreldrebetaling i SFO endres fra 20 til 10 prosent. Ikke alle var enige i at budsjettet styrker innsatsen mot ungdom.

Digitalt møte i Øksnes kommunestyre 8. desember 2020. 

Pluss

Øksnes kommunestyre vedtok i dag budsjett for 2021 og økonomiplanen for perioden 2021-2024.