Vil bygge innendørs sandvolley-anlegg

Øksil får lov til å gå videre med planene om å etablere et innendørs volleyball-anlegg i nærheten til sentralbanen og Morildhallen på Myre.

Illustrasjon sandvolley-anlegg. 

Pluss

Øksil har søkt om opsjon på erverv av kommunal tomt mellom dagens Øksneshallen og Morildhallen. Tomten skal benyttes til å bygge et innendørs sandvolleybaneanlegg dimensjonert for 2-3 baner. Øksil vil være fleksible i forhold til plassering og ønsker å hensynta behovet som andre lag og foreninger har.