Viktig næringsvei kan miste 120 millioner

Det er bevilget 120 millioner kroner til å utbedre den viktige næringsveien mellom Frøskelandsfjellet og inn til Myre. Disse midlene står nå i fare.
Pluss

Det er bevilget 50 millioner kroner for å ruste opp veien over Frøskelandsfjellet, som i mange år har vært en stor flaskehals for spesielt tungtransport inn og ut av Øksnes. Dette veiprosjektet er så smått igangsatt.