Forlik i striden om moloarbeider i Andenes havn

Rettsstriden om moloarbeidene i Andenes havn ser ut til å være delvis løst gjennom et forlik mellom to av tre parter.

Et seilingsmerke i Andenes havn ble skadet 26. oktober 2014 og måtte repareres for 1,5 millioner kroner. Polar Tugs AS og Alf Brekken & Sønner AS har enda ikke kommet til enighet. De vil møtes i retten, med mindre det blir nok et forlik i saken.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Ifølge en kjennelse fra Vesterålen tingrett datert 26. november i år, har saksøker Polar Tugs AS inngått forlik med Miljøstein Shipping AS. VOL får fra Vesterålen tingrett bekreftet at striden mellom Polar Tugs AS og Alf Brekken & Sønner ikke er løst. Det betyr at de to sistnevnte vil møtes i retten senere, med mindre det inngås et nytt forlik.