Andøy SV reagerer på Sortlands opptreden i oppdrettssak

I en interpellasjon til ordføreren i Andøy, spør Andøy SV blant annet om ordføreren mener det er i orden at nabokommuner (Sortland i dette tilfellet, red.) forserer bruk av kystarealene ved dispensasjon fra gjeldende arealplaner.

Jitse Buitink, SV 

Pluss

Andøy SV ved gruppeleder Jitse Buitink er gjennom media gjort kjent med at Eidsfjord Sjøfarm har søkt om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan med den hensikt å etablere et oppdrettsanlegg til en posisjon like sør for Kinnholmen. Saken har vært til behandling i Sortland kommunes formannskap 3. desember og skal deretter behandles i Sortland kommunestyre 17. desember 2020.