Budsjettmøte i Andøy

I dag møtes kommunestyret i Andøy for å vedta budsjettet for 2021. Det er ventet at man unngår de mest dramatiske kuttene i rådmannens budsjettforslag, men det blir likevel mange kutt i kommunens tilbud.
Pluss

Et enstemmig formannskap stemte for budsjettforslaget fra Senterpartiet og Høyre, men alle tok forbeholdt til kommunestyret. Det var noen punkter som skilte forslagene fra Høyre og Senterpartiet på den ene siden og Arbeiderpartiet, SV og MDG på den andre. Blant annet gjaldt dette barnehagen på Dverberg.