Dette vil posisjonen prioritere

Posisjonen i Sortland ønsker i sitt tilleggsforslag til driftsbudsjett for de fire neste årene blant annet å prioritere bredbåndsutbygging og få regulert gang- og sykkelvei på Holmstad.

Posisjonspartiene i Sortland presenterte tirsdag forslagene sine driftsbudsjettet for pressen. Hva som til slutt blir vedtatt blir klart under torsdagens kommunestyremøte. Fra venstre: ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp), gruppeleder for Sortland SV, Christian Torset og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Det kommer i tillegg til tilleggsforslagene som allerede er lagt frem om forebyggende tiltak og SFO.