Kom ikke til tverrpolitisk enighet om budsjett og økonomiplan

I forkant av årets siste kommunestyre skulle gruppelederne i alle partiene i Sortland møtes for å forsøke å bli enige om noen fellesforslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024. Møttes gjorde de, men ble ikke enige.

Torsdag blir det klar hva som skal prioriteres i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. Bilde fra fjorårets budsjett- og økonomiplanforhandlinger i Sortland.   Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Bakgrunnen for at partiene skulle møtes var at både posisjonen og opposisjonen kom med ganske likelydende forslag under behandlingen av budsjett og økonomiplanen i formannskapet. Dette gikk spesielt på økt bemanning i skolen, å styrke sosiallærerressursen og skolehelsetjenesten. Partiene var derimot uenige om hvordan dette skulle finansieres.