Statsadvokat anker overgrepssak til lagmannsretten

Statsadvokat Erik Thronæs ved Statsadvokatene i Nordland, har anket en overgrepsdom i Vesterålen tingrett til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett.

Aktor og statsadvokat Erik Thronæs mener to års fengsel er en for mild dom fra Vesterålen tingrett. Nå skal lagmannsretten vurdere lengden på straffen på nytt, mens skyldspørsmålet allerede er avgjort i tingretten. 

Pluss

– Det er anket over straffutmålingen idet påtalemyndigheten mener at den idømte straff er vesentlig for mild, skriver statsadvokat Erik Thronæs i en e-post til VOL. Han bekrefter nå at dommen er anket, og at anken er forkynt for den domfelte.