Tiltalte: - slik havnet vi i vannet

Retten fikk tirsdag se en rekonstruksjon av hendelsesforløpet, foretatt 2. oktober 2018, slik tiltalte gjengav historikken.
Pluss

Startpunktet var på undersiden av Terøya, hvor savnede Truls Johansen og tiltalte Øyvind Larsen kjørte på et undervannsskjær. Rekonstruksjonen ble avsluttet like nord for Børøya.