Elden: Påstand om frifinnelse for hovedtiltalen

Forsvarsadvokat John Christian Elden ber om frifinnelse på to punkter i tiltalen og at han anses på mildeste måte på de to andre punktene, samt at han ikke dømmes til å betale erstatning.

John Christian Elden, tiltaltes forsvarer i Vesterålen tingrett. 

Pluss

Forsvarer John Christian Elden forklarte retten innledningsvis at dens utgangspunkt ikke er å være en offentlig granskingskommisjon.