Mann anker straff for seksuelt overgrep mot mann

En mann fra en kommune i Vesterålen er dømt til fengsel i to år og seks måneder for seksuelt overgrep mot en mann, samt å betale 100.000 kroner i oppreisning til den fornærmede mannen. Den dømte mannen anker nå dommen til lagmannsretten.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Berit Roald/NTB

Pluss

Det er Vesterålen tingrett som i en fersk dom slår fast straffenivået. Dommen er enstemmig og betyr at mannen må sone straffen i fengsel. Ifølge straffeloven er strafferammen inntil ti års fengsel for den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd.