Har bedret boforholdene til sykehusvikarer

Personell i kort- og langtidsvikariat ved Nordlandssykehuset Bodø og Stokmarknes kan leie bolig via sykehuset.

Bedre boforhold: Nordlandssykehuset ba om bedring av boforholdene for at de skulle videreføre avtalen med Hurtigrutens Hus.  Foto: Nordlandssykehuset

Pluss

Det melder Nordlandssykehuset på sine hjemmesider.