Har lansert Artsdatabanken: Derfor mener han den er viktig

En ny database med absolutt all kunnskap om naturen i Andøy kommune er nå på plass. Formålet er å beskytte truet natur, og at vanlig natur ikke blir bygget ned.

Dette utklippet fra Arsdatabanken viser naturvernområder (skravert rødt) og kulturminner (små blå prikker). Dette er bare noen av svært mange lag i databasen. 

Pluss

Den nye portalen – Artsdatabanken, forteller status for en hel rekke områder i Andøy. Alt fra truede fuglearter og forurenset grunn, via tresorter, insekter og gyteområder, til kalkinnhold, kulturminner og rødlistede arter. For å nevne noe.