Uvisst når mast etter det havarerte vindkraftprosjektet blir fjernet:

Masten på Andmyran forblir mørklagt

Grunnet en teknisk feil fungerer ikke lysene på masten og det er ikke satt noe tidspunkt for fjerning av masten som står igjen på Andmyran etter at vindkrafteventyret havarerte tidligere i år. Ifølge Stephan Klepsland hos Andøya Vind AS er et svensk firma satt på saken.

Snart borte? Agnar Isaksen er både nabo og grunneier og håper siste rest av det kansellerte vindkraftprosjektet snart forsvinner. Den 100 meter høye masten ble satt opp av det svenske firmaet Mast- och tornunderhåll AB og Helitrans i slutten av november 2012. Foto: Tord Viken 

Det er klart vi håper at de får den fjernet den så fort som mulig (...)

Trond Larsen, driftssjef ved Andøya lufthavn
Pluss

Masten for vindmåling, som står igjen etter at eventyret om Andmyran vindpark ble historie tidligere i år da departementet satte foten ned for utsatt frist for idriftsettelse, skapte både irritasjon og usikkerhet.