Superneser fant eksplosiver i Ryggedalstunnelen

I Ryggedalstunnelen er det gjort kartlegging og søk etter sprengstoff i forkant av at tunellutbedringen starter til neste år. På to steder inne i tunnelen snuste eksplosivhunder seg frem til sprengstoff.

Eksplosivhunder snuste seg frem til to steder der de gjorde funn av sprengstoff.   Foto: Illustrasjonsfoto Eksplosivhunder.no

Pluss

På fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen har trafikken tidvis vært dirigert denne uka.