Frøskelandsveien: 170 millioner ble til 92 millioner

Det har vært stor usikkerhet rundt hva som faktisk er bevilget til å utbedre flaskehalser over Frøskelandsfjellet, samt for resten av veien fra fjellet og inn til Myre. Samferdselsråden innrømmer at det kan være forvirrende å henge med.

Anleggsarbeid på Frøskelandsfjellet.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Opprinnelig var det bevilget midler til to ulike veiprosjekter i Øksnes; 50 millioner kroner til å utbedre flaskehalser og foreta en generell opprusting av veien over Frøskelandsfjellet.