Arkeolog krever avbøtende tiltak på Gulstadøya

Feltarkeolog Stine Grøvdal Melsæther i Nordland fylkeskommune mener det kan være formålstjenlig å anlegge kyststi mellom kulturminnene på Gulstadøya ved Melbu.

  Foto: Skjermdump fra rapport, Nordland fylkeskommune.

Pluss

I sommer gjennomførte Nordland fylkeskommune et arkeologisk registreringsarbeid i planområdet for nytt bolig- og næringsområde på Gulstadøya. Arbeidene har kostet nærmere 115.000 kroner, som kommunen må betale.