Nær kollaps i ferskmarkedet

Råfisklaget oppfordrer fiskerne til å være forsiktige de nærmeste ukene, da ferskfiskmarkedet bort imot har kollapset. Myre Fiskemottak nyanserer dette bildet noe.

Ove Alvestad om bord MS Skartind (illustrasjonsfoto).  Foto: Arkivfoto

Pluss

Tidligere i uken ble det meldt om gjenstående torskekvoter for kystflåten, og landindustriens ønske om torskelandinger nå. Dette i stedet for å ta fisken et stykke inn i et nytt år der markedsutsiktene preges av betydelig usikkerhet, skrev Fiskeribladet (krever innlogging) onsdag.