Øyfisk må begrense oppdrettsstøy

Hyttenaboene til Øyfisk sitt oppdrettsanlegg utenfor Svindalen på Andøya har fått delvis medhold i sin klage på etableringen. Det betyr at Øyfisk må begrense støy fra anlegget.

STØY: Øyfisk må utarbeide en rapport om støy fra oppdrettsanlegget ved Svindalen på Andøya. 

Pluss

Flere hyttenaboer og bedriften Arctic Aloha klaget på tillatelsen Øyfisk fikk etter forurensingsloven til å etablere oppdrettsanlegg utenfor Svindalen på sørvestsiden av Andøya.