Hun var den første utdannede jordmor på Andøya

I den gamle Borgartingsloven ble nabokonene pålagt å være til stede og hjelpe til ved fødsler. Slik velvillig, men ofte meget ukyndig bistand, var i lang tid den eneste fødselshjelp som fantes i landet vårt.
Pluss

Rebekka og hennes mann Klemet Olsen. 


Kirkeordinansen av 1685, kap. III, ble det bestemt at magistraten i byene og amtmannen på landet, skulle beskikke til jordmødre "ærlige og gudfryktige Fruentimmer" som det hette, som hadde fått en del undervisning i fødselshjelp av erfarne leger.