Går sammen for å bekjempe smitten i vinter

Fiskeindustrien i Øksnes har gått sammen og gjennomfører flere konkrete tiltak for å bekjempe koronaen til kommende skreisesong.

Full fart og god stemning på jobb for Andreas Claesson og Nicklas Sköld ved sløyelinja hos Holmøy Fiskemottak, en av bedriftene i Øksnes som har gått sammen om å bekjempe smitten kommende vinter (arkivbilde).  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det er like før årets skreisesong er i gang, og flere hundre sesongarbeidere er nødvendig for å få hjulene til å gå rundt for de mange fiskekjøperne i Vesterålen. I Øksnes har fiskeindustrien gått sammen om felles tiltak, opplyser de i et felles skriv.

– Fiskeindustrien i Øksnes vil med dette informere Øksnes kommunes befolkning og andre om hvilke tiltak vi gjennomfører for å minske sjansen for smitte i vår kommune. Det vil komme sesongarbeidere til Øksnes som øker risikoen for importsmitte, påpeker samtlige aktører innen fiskeindustrien i kommunen.

Bedriftene gjennomfører følgende tiltak:

- Alle innleide sesongarbeidere har arbeidskontrakt før de ankommer grensen, samt avtale om hvor de skal bo i karanteneperioden.

- Alle må vise til negativ test ved grenseovergang (grensene bevoktes hele døgnet).

- Alle blir registrert ved grensen og drar rett til karantenebolig og blir isolert.

- Karantenetid er 10 dager. De vil bli testet to ganger i karanteneperioden (ikke et nasjonalt krav). Det er egne rutiner for testing.

- I karantenetiden vil ikke arbeiderne være i kontakt med lokalbefolkningen.

Øksnes kommune har i samarbeid med Egga Utvikling og Cerpus fått utarbeidet et digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft på ulike språk som skal være gjennomført i forbindelsen med arbeid i Øksnes.

Videre har alle bedrifter smittevernregler:

- Adgangskontroll.

- Rutiner ved mottak og forsendelse av fisk.

- Renholdsrutiner.

- Rutiner knyttet til avstand på arbeidsplassen.

- Rutiner for å håndtere smitte-tilfeller.

- Rutiner for varsling internt og eksternt.

Arbeidstilsynet vil også føre tilsyn med at regelverket følges, presiserer industribedriftene, som i høst har hatt flere møter internt og med Øksnes kommune for å møte denne utfordringen.

– Vi har også deltatt i regionale og nasjonale arenaer. Vi vil takke Øksnes kommune, Fylkesmannen i Nordland, tilsynene og norske helsemyndigheter for godt samarbeid så langt. Vi lover å gjøre vårt beste. Dersom det er noen som har spørsmål til dette, ikke nøl med å ta kontakt. Vi ønsker alle en fin høytid og en skreisesong hvor vi sammen klarer å skape verdier til glede for alle, avslutter representanter for Holmøy Fiskemottak, Myre Fiskemottak, Gunnar Klo, Myre Saltfish Group, Vesterålen Marine Olje, AK Produksjon, Primex Norway og MyreMar.