Fylket fant penger til gang- og sykkelvei - men kommunestyret nedprioriterte boligfeltet:

- Ikke i veien for at andre skal kunne bygge

Skal det bli boligbygging i Rishaugen-området, må gang- og sykkelvei på plass. Nå stiller fylket med midler, mens Hadsel vil utsette sitt boligprosjekt i området. - Men gang- og sykkelveien kan utløse private prosjekter, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

Kan skape boligutvikling: Kommunedirektør Ola Morten Teigen håper gang- og sykkelveien nå kan utløse boligutvikling i privat regi i Rishaugen-området. Dersom det nå endelig blir til at gang- og sykkelveien blir bygd.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Først var fylkets del av spleiselaget brukt på andre prosjekter, så fant fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen midler i budsjettet som torsdag ble vedtatt på fylkesnivå. Mens det skjedde, tok flertallspartiene i Hadsel kommune ut Rishaugen boligfelt fra sin prioriteringsliste. Dermed spørs det, om boligbyggingen i Tømmervik-området strander på at kommunen ikke ønsker å prioritere sine tomter i området, som til sammen kan huse opp mot 200 boligtomter.