Hun ønsker gjennomkjøring på Andøya flystasjon

Fylkestingsmedlem Beate Bø Nilsen (H) spør hvordan fylkeskommunen vil jobbe for å få en løsning om gjennomkjøring på Andøya flystasjon når veien over Kjølhågen er stengt.

Fylkestingsrepresentant Beate Bø Nilsen (H).  Foto: Thor-Wiggo Skille

Pluss

Nilsen har sendt følgende skriv til fylkesråd Tomas Norvoll: