Skolehelsetjenesten mangler ressurser til oppfølging

I Sortland er det ikke ventetid for å få komme inn til helsesykepleier, men skolehelsetjenesten opplever å ikke ha nok ressurser til å gi dem som trenger det god nok oppfølging.

Inger-Johanne Rasmussen, ledende helsesykepleier i Sortland, og Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i kommunen, sier at de gjerne skulle hatt flere årsverk inn i skolehelsetjenesten, men at de fokuserer på å klare seg best mulig med det de har.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– De aller fleste får et tilbud, men utfordringen er å gi nok oppfølging i etterkant. Vi har ikke vært tilfredse med hvor ofte og tett man får fulgt opp folk i etterkant av 1. kontakt. Vi har veldig flotte og ressurssterke ansatte som gjør en veldig god jobb, men vi vet at vi skulle fulgt opp flere tettere enn det vi har ressurser til, sier Inger-Johanne Rasmussen, ledende helsesykepleier i Sortland kommune.