Juleeventyr og krigstiden

I år er det 75 år siden vi fikk julen tilbake, etter fem tunge krigsår. Det var 9. april i 1940 at det skjedde, etter Tysklands krigerske angrep på Norge.

I sentrum: Direktørboligen, midt i Stokmarknes sentrum var et av byggene som tyskerne okkuperte under krigen. Foto: Martin Kristiansen 

Pluss

Grusomme historier kom frem i lyset, om dem som døde på slagmarken, på angrep og slag til sjøs og de mange som ble drept i fangenskap. Enhver krig krever sine ofre, det bringer først og fremst sorg og håpløshet i svært mange hjem.