Slik blir torsk-, sei- og hysefisket til neste år

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2021. Dette sier fiskeriministeren om hvordan neste år blir.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Pluss

– Reguleringene for 2021 er første året vedtakene i Kvotemeldingen skal iverksettes. Reguleringene innebærer en viss omfordeling av ressurser fra den havgående flåten til kyst. Samtidig har regjeringen fulgt opp Stortingets vedtak om at ressursfordelingen ikke skal endres vesentlig. Størrelsen på kvoten til åpen gruppe beregnes som en fast andel av totalkvote for å sikre en mer stabil kvoteandel til denne gruppen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.