Andøy helt avhengig av gjestebåter

Fiskerinæringen i Andøy er helt avhengig av gjestebåter. Flåten hjemmehørende i kommunen står for drøyt en tredel av samlet fangstverdi.

GJESTEBÅT: «Vikanøy» fra Hovden i Bø ved kai på Andenes i mars 2019. Fiskemottakene i Andøy er helt avhengig av av gjestebåter som «Vikanøy» kommer til kommunen for å levere fisk. I 2019 tok den lokale flåten på land en tredel av den totale fangsten som ble landet i Andøy.  Foto: Jørn Aune

Pluss

De seneste årene er en rekke kvoter solgt ut av kommunen. Det er blitt færre store båter, men flere mindre båter. En ny rapport fra Nofima viser at den lokale flåten står for litt over 100 millioner kroner av en total fangstverdi på rundt 300 millioner kroner.