Øksnes desember

Eiendomsoverdragelser i Øksnes i desember 2020.
Pluss

Havnegata 4 (65/186) i Øksnes overdratt fra Havnegata 2 4 As til Inge Nilsen Boligutleie As