– Ei brytningstid i fiskeriet

Norsk fiskerihistorie er lang og kronglete som kysten sjøl. Hvor den egentlig starter er ikke godt å si, men ei brytningstid kom, hvor nordlandsbåten med sitt råseil for side om side med det nyutviklede dampfartøyet.

Sildoljeindustrien: Sildolje og sildemelindustrien gjorde det mulig å nyttiggjøre seg av de store forekomstene av sild på en helt annen måte enn tidligere. Først ute var Brettesnes i Lofoten, så kom fabrikkene i Eidsfjorden, på Melbu og i Sigerfjord på løpende band. Langs resten av norskekysten ble det også etablert sildolje og sildemelfabrikker. En stor og lukrativ industri basert på fiskeriene vokste frem. Illustrasjonsfoto: Martin Kristiansen 

Pluss

Overgang mellom gammel og ny tid hadde lenge vært i emning. Nå lot ikke den nye tida seg stagge. Det kan være vanskelig for oss i dag å riktig forstå hvor fremmedartet skipet uten seil og årer virket da det kom larmende inn langs kyst og fjorder på 1800-tallet. Fiskeriets tradisjoner gikk århundrer tilbake. Åpne seil – og rofarkoster med sine høvedsmenn og sitt mannskap sto enda innpå 1900-tallet i forbindelse med vikingenes sjøfart.