De står klare til å hjelpe familier i rusproblemer

Familievernkontoret i Vesterålen er bekymret for den utviklingen de ser rundt ungdom og rus.

Dag Harald Voktor, Monica Molund og Marianne Megard ved Familievernkontoret Vesterålen, står klar til å bistå.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

De ansatte ved Lofoten og Vesterålen familievernkontor deler bekymringen når det kommer til ungdom og rus. De står klare til å bistå foreldre og familier som trenger veiledning på ulike områder, også rus.