Boligutbyggere tror på fortsatt vekst i Hadsel

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at boligbyggingen har økt i Hadsel det siste året, mens den har gått tilbake i landet som helhet. Flere utbyggere i Hadsel tror den positive utviklingen kommer til å fortsette, fordi bedrifter satser friskt og kommer til å skape nye arbeidsplasser.  

Børøya brygge: Byggetrinn 1 og 2 består til sammen av 24 leiligheter, og så langt er 20 av dem solgt.  Foto: Martin Kristiansen

Pluss

– Det er jo mange nye arbeidsplasser blant annet hos Nordlaks, på sykehuset og i industrien på Melbu. Derfor kommer det mange nye tilflyttere til kommunen som tar over de eldre husene, og de middelaldrende flytter i leilighet, sier Håkon Hanssen, daglig leder i ByggTeam Hadsel.