Fraråder sterkt satellittdispensasjon

Nordland fylkeskommune fraråder sterkt at Andøy kommune innvilger Andøya Space dispensasjon til å starte byggingen oppskytingsramper for satelitter i Børvågen. Man mener at endringene i planene er så store at de ikke kan løses med en dispensasjon.

FRARÅDER: Nordland fylkeskommune fraråder at Andøy kommune gir dispensasjon til Andøya Space slik at man kan starte byggingen av den første oppskytingsrampen for satellitter i Børvågen. Fylkeskommunen mener det bør gjennomføres en ny reguleringsplanprosess.  Foto: Multiconsult

Pluss

VOL har tidligere omtalt de endrede planene for satelittoppskytingsbasen i Børvågen på vestsiden av Andøya. Den opprinnelige planen var å lage en molo ut i sjøen og plassere oppskytinsgrampenxe ved enden av moloen.