Slik ønsker de å løse utfordringene ved Kjempenhøy

NSW Arkitektur har på vegne av Steinsvik Hus og Entreprenør AS søkt Sortland kommune om å få gjøre mindre endringer på reguleringsplanen ved boligprosjektet Kjempenhøy på Sortland.

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen mener det holder med å gjøre endringer i den godkjente reguleringsplanen for Kjempenhøy Boliger. Dette er noe av det NSW Arkitektur lagt til grunn når de i desember søkte om endringer i den gjeldende planen.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Vi anser fordelene ved å gi omsøkte dispensasjoner som klart større enn ulempene, skriver NSW Arkitektur i søknaden sendt 23. desember i fjor.