– Vi har invitert både politi, barnevern og de som jobber med rusforebygging

Snart setter FAU ved Sortland Ungdomsskole i gang med en rekke av foredrag og diskusjonskvelder, hvor foreldre kan samles og diskutere forskjellige utfordringer som dukker opp i løpet av en ungdomstid.

FAU-leder ved Sortland ungdomsskole, Grete Ellingsen.  Foto: Arkiv, Thor Anders Angelsen.

Pluss

Det er spesialpedagog Inger Johanne Grønli som er hyret inn for å lede FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) sitt arbeid med foreldrerollen, som blant annet innebærer samlinger to-tre ganger månedlig utover våren.