Fylkeskommunen klager på kommunens områderegulering

«Fylkesråden kan ikke akseptere at viktige forhold knyttet til fylkeskommunens ansvarsområder tilsidesettes i kommunestyrets vedtak uten relevant begrunnelse.» Det sier Nordland fylkeskommune i en klage på områdereguleringen av Stokmarknes Miljøhavn.

Kritisk: Nordland fylkeskommune reagerer på at Hadsel kommune har gjennomført områderegulering langs denne veien, med innlagt gang- og sykkelvei, uten at de har fått et ord med i laget.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

I brevet viser fylkeskommunen til at det store området vil ha påvirkning på deres ansvarsområde, nemlig fylkesveien som går over Børøya. Fylkesråden for plan og næring bemerker i sakens anledning at de ikke kan se at Hadsel kommune har behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse i forbindelse med vedtak av reguleringsplanen.