Kun fire søkere til teknisk sjef-stilling

Ved søknadsfristens utløp var det kun fire personer, alle menn, som hadde søkt på stillingen som kommunalsjef teknisk i Øksnes. Administrasjonssjefen sier det kan bli en ny søknadsrunde.

Bengt Stian Nilsen er konstituert kommunalsjef teknisk i Øksnes, og er en av søkerne til stillingen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Øksnes kommune søkte etter en «fremoverlent leder for teknisk sektor som kan være med på å løfte Øksnes-samfunnet videre», som det het i utlysningsteksten.