– For tidlig å trekke konklusjoner om hvilke vannkilder som tas i bruk

Selv om Sortland kommune ønsker å flytte planlagte investeringer ved Storvatnet til andre vannkilder, er det foreløpig ikke skrevet i stein at disse investeringene vil flyttes til Lilandsvatnet.

Sortland kommune er ikke avhengige av å bygge ny dam ved Storvatnet, og dette er heller ikke noe NVE krever.   Foto: Arkiv/Marius Birkeland

Pluss

– Lilandsvatnet er en av de vannkildene som vurderes sammen med de andre (omtalt i hovedplanen) med tanke på å sikre tilgang på mer vann. Der er for tidlig å trekke konklusjoner om hvilke vannkilder som tas i bruk, og kostnader knytter til utvikling av disse. Sentralt for vannverkseier er likevel at vi skal søke løsninger som gir mest mulig vann per investert krone. Dette vil også bli undergitt politisk behandling når den tid kommer, skriver Brynjulv Øverby, prosjektleder i Sortland kommune, i en e-post til VOL etter at vi har tatt kontakt for å høre om videre gang i saken.