Redaktører skuffet over fortsatt referatforbud

Hålogaland lagmannsrett har avvist en anke fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund, som på vegne av lokale medier klaget på at det i en alvorlig straffesak i Vesterålen tingrett ble lagt ned totalt referatforbud slik at omverdenen ikke får innsyn i det som skjer under rettergangen mot en ung mann.

Sorenskriver og administrator i Vesterålen tingrett, Hans Edvard Roll.  Foto: Thor-Ivar Guldberg.

Pluss

– Jeg er skuffet over at tingretten har valgt å legge ned et totalt referatforbud, og jeg er overrasket over lagmannsretten ikke har sørget for å gi muligheter for å gi allmennheten innsyn i noe av det som skjer i rettsmøtet. Jeg mener dette er i strid med det som har vært praksis i norske domstoler de siste årene. Både tingretten og lagmannsretten kunne og burde brukt muligheten til å gi føringer for referatadgangen, slik at man sikret de fornærmedes anonymitet og eventuelt også begrensninger enkelte opplysninger eller vitnemål. I stedet har retten valgt den enkleste og mest bedagelige løsningen, nemlig å gjøre referatforbudet totalt. Dermed gjør de unntak fra et grunnlovsfestet prinsipp om åpenhet i rettspleien. Beslutningen er også stikk i strid med et uttrykt ønske om å mer oppmerksomhet rundt fenomenet seksuelle overgrep som samfunnsproblem, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.