Jobber gratis for å merke trygge turstier

Naturopplevelsene står i kø på Hadseløya, og to av dem som bruker mye av fritiden sin for å sørge for godt merka stier og trygge turløyper, er Michael Ulvær og Geir Higraff.

Nedfall: For å vise hvor stien går er det av og til nødvendig å kutte ned relativt solid flora.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Lørdag formiddag og sola lusker bak sagtennene. Litt for sjenert til å vise seg, men gir likevel et strålende turvær. Michael Ulvær kommer først. Ruslende fornøyd langs stien mot Tumlebo Barnehage, i påvente av turmakker Geir Higraff.