– Er på jobb 24 timer i døgnet

Erik Furevik fra Sivilforsvaret forteller om deres oppgaver i forbindelse med hyttebrannen ved Bjørnskinn. De er på plass 24 timer i døgnet så lenge det er behov for å bistå.
Pluss