Ikke bare, bare å slippe inn her

På grunn av koronaen har Myre Fiskemottak innført voldsomme smitteverntiltak, noe VOLs journalist fikk erfare nylig.

Daglig leder Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Den senere tid har det vært et enormt fokus på de mange sesongarbeiderne som ankommer våre breddegrader i forbindelse med vinterfisket. Under tirsdagens «Debatten» på NRK deltok Øksnes-ordfører John Danielsen, som både påpekte viktigheten av strenge smitteverntiltak, samt nødvendigheten av å faktisk ta imot flere hundre tilreisende fra «røde land». Uten sesongarbeiderne kan ikke kommunens mange fiskemottak fungere.