Ingen oppgave å vurdere smitte-problematikken

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) mener at det ikke er Sortland kommune sin oppgave å vurdere smitte av lakselus knyttet til planene om et oppdrettsanlegg i Godfjorden.

Ordfører i Sortland Karl-Erling Nordlund (Sp).  Foto: Arkiv/Marius Birkeland

Pluss

Naboen i øst, Kvæfjord kommune, har nå klaget på kommunens vedtak om å gi dispensasjon for et oppdrettsanlegg ved Gapøya og Kinnholmen. Dette ligger i grenseområdet mellom de to kommunene. Kvæfjord har i løpet av det siste året gjort en rekke henvendelser til nabokommunen, og ønsker å sette en stopper for oppdrettsplanene.