Utsetter «Den Blå diamant» til etter 2022

Jan-Eirik Johnsen ved Sortland Handelspark opplyser at planene for hotellet «Den Blå diamant» er lagt på is til etter 2022.

Den blå diamant er planlagt ved Handelsparken og Sortlandssundet.  Foto: Johnsen eiendom

Pluss

Til VOL sier han at det har vært en del utfordringer knyttet til reguleringen av området det det nye hotellet er planlagt.