– Vi ønsker gang- og sykkelvei velkommen, men ønsker medbestemmelse

Mandag og tirsdag hadde Sortland kommune befaring i Sigerfjorden i forkant av prosjektering av ny gang- og sykkelvei. Det var et tiltak med bredt oppmøte fra beboerne langs Sigerfjordveien.
SortlandsAvisa

– Det er veldig bra de kommer og gjør dette. Det fører til at vi får kommet med innspill, men så gjenstår det å se om de hører på det vi sier da, sier Torger Aarhus. Han er en av beboerne langs Sigerfjordveien som vil bli berørt av ny gang- og sykkelvei.

– Vi er jo veldig glad for at det kommer gang- og sykkelvei. Det er noe ”alle” som bor i Sigerfjord har ønsket i alle år, men så er det jo slik at denne prosjekteringa vil føre til at mange eiendommer blir berørt. Da vil vi gjerne få komme med innspill til kommunen, sier han.

Aarhus og nabo Jostein Mathiassen hadde noen innvendinger angående innkjørsel til sine to eiendommer. I dag har de hver sin innkjørsel med få meters mellomrom. Ved realiseringen av gang- og sykkelveien vil dette bli til en med en sammenfallelse og sving litt lenger opp i veien til Aarhus.

– Dette vil føre til problemer med transport av dyr for meg, sier Tobiassen.

Derfor stilte Mathiassen og Aarhus forberedt med forslag til endring for å behold sine oppkjørsler som i dag.

– Dette må vi se på. Det er et viktig innspill å få nå, sier Torgeir Tobiassen. Han er kommunalsjef og er på befaring samen med kommuneplanlegger Britt Marie Stiberg.

– Hvert eneste innspill vil vi ta med oss og se på hva vi kan gjøre. Vi kan ikke imøtegå alt, men vil strekke oss langt, sier han.

– Dialog

– Vår viktigste oppgave i dag er å lytte til beboerne og gå i dialog med dem. Vi skal forsøke å imøtegå behovene deres. Vi forstår at denne prosjekteringen berører eiendommene deres og at det derfor kan være tungt og vanskelig, sier Tobiassen.

– Det vi håper er at vi ved å gjøre dette på et tidlig stadie kan få kartlagt eventuelle tilpasninger og endringer på et tidlig tidspunkt. Ved å få oversikt nå unngår vi forhåpentligvis å måtte gjøre endringer når det er lagt frem et forslag til plan, sier Stiberg.

– Til å stole på?

Det var stor oppslutning rundt befaringen. Etter hvert som kortesjen bevegde seg bortover, kom beboere ned og la frem sin sak. Den startet på mandag ved YX og gikk bort til Sigerfjord Barnehage. På denne strekningen skal gangveien starte på nedsiden av veien for så å krysse over like før golfbanen. Tirsdag var befaringen fra barnehagen bort til skolen.

Svein Åge Pettersen var tilstede som representant for Per Strand AS. De skal bygge 23 boliger like før golfbanen og ville snakke om bredde på gangveien ved tomta de skal bygge på.

– For oss handler det om bredde på gangveien her. Hvor mye tar den av våre prosjekterte tomter, undrer han.

– Vi vil prøve å tilpasse oss. Det vil ikke bli som om Statens Vegvesen skulle lagt gang- og sykkelvei her. Det blir ikke tre meters bredde over hele. Vi vil tilpasse oss, sier Tobiassen.

– Det er godt å høre. Så får jeg bare håpe det er sammenheng mellom det dere sier og det dere faktisk gjør, sier Pettersen.

– Bekymret

Jan Erik Pedersen er en av beboerne i Sigerfjord som også er bekymret. Han har ikke mye hage å ta av og er redd gang og sykkelveien skal ta hele hagen hans.

– Innover etter barnehagen er det mange som har små hageflekker. En gang- og sykkelvei på tre meters bredde vil omtrent sluke hele hagen. Derfor håper jeg at tilpasningen de snakker om stemmer, sier han.

I gang i juni 2017?

Arbeidet med gang- og sykkelveien er i full gang. Men byggestart blir tidligst i juni 2017.

– Vi håper å komme i gang til våren. Først skal det gjøres en jobb her. Reguleringsplanen må vedtas og det tror jeg ikke vi klarer før etter nyttår, sier Tobiassen.

Etter dette skal prosjektet ut på anbud og samtidig prosjekteres. Dette vil ta to til tre måneder.

– Derfor skal vi være fornøyde om vi er i gang i juni neste år, sier Tobiassen.

Avgjørende er også hva som skjer rent politisk. I desember skal kommunestyret vedta budsjettet for neste år.

– Det blir også avgjørende hvordan vi legger dette opp. Gang- og sykkelveier er tilskuddsberettiget fra fylket. Så vi må gjøre noen strategiske beregninger om vi får tilskudd ved å dele prosjektet opp i deler eller om vi må bygge hele parsellen i ett jafs, sier Tobiassen.

Etter to dager med befaring var det onsdag kveld infomøte Samfunnssalen på Sortland.

Håpet er at jobben som er gjort disse dagene skal avdekke behovene til beboerne nå for å hindre at ny informasjon kommer opp senere og forsinker prosjektet.

– Det er derfor vi gjør dette nå. Vi ønsker å unngå at ny info kommer opp om to-tre måneder og forsinker prosjektet, sier Tobiassen.

Espen Mowinckel Pettersson

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

SortlandsAvisa