Frydenlund Strand fikk dispensasjon fra byplanen

Formannskapet innvilget torsdag dispensasjon til Frydenlund Strand-utbyggerne.
SortlandsAvisa

Tiltakshaver i Frydenlund Strand-prosjektet ber om dispensasjon for byggegrense, byggehøyde og formål. I tillegg ønsker de parkering i første etasje, noe som innebærer dispensasjon fra byplanen.

Fem etasjer

Prosjektet, som skal oppføres nord for parkeringshuset i Sortland sentrum, innebærer et femetasjers leilighetsbygg på til sammen 2.781 kvadratmeter.

2.108 kvadratmeter skal benyttes til 23 leiligheter og 673 skal benyttes til parkeringsareal, boder og annet areal.

Kan fylle ut i sjøen

Formannskapet innvilget torsdag dispensasjon til Klausengruppen, som er ansvarlig søker for prosjektet. Utbygger kan dermed gjøre utfylling i sjøen, samt at de får fritak fra å måtte etablere en kvartalslekeplass i det første byggetrinnet.

Det ligger imidlertid noen vilkår til dispensasjonsvedtaket:

1. På byggets vestlige fasade og deler av sørfasaden skal det etableres skrift på Blå Bunn.Denne løsningen må visualiseres før en igangsettingstillatelse kan gis.

2. Balkonger på byggets vestlige fasade strekker seg over fortau/gangvei mot Sjøgata. Det må dermed utarbeides en plan for snømåking fra balkonger på byggets vestlige fasade.

3. Som bidrag til opparbeidelse av kvartalslekeplass skal det avsettes 15.000 kroner per boenhet, til sammen 345.000 kroner. Beløpet skal benyttes til opparbeidelse av kvartalslekeplass, fortrinnsvis på egen tomt i neste byggetrinn, men også andre områder i umiddelbar nærhet av Frydenlund Strand kan bli aktuelle. Formannskapet presiserer at det skal utarbeides en detaljert avtale som sikrer bidrag til opparbeidelse av kvartalslekeplass før en igangsettingsavtale kan gis.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

SortlandsAvisa