Gir 40.000 kroner i støtte til blåbybok

Administrasjonen ville at formannskapet i Sortland avslo søknad om tilskudd til å lage bok om Blåbyprosjektet og kunstneren Bjørn Elvenes. Ordføreren foreslo imidlertid å gi 40.000 kroner av ordførerkontoen, noe som ble enstemmig vedtatt.

BLÅBYBOK: Formannskapet ville avslå søknad om støtte til bok om Blåbyprosjektet og Bjørn Elvenes (bildet), men ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) bladde opp 40.000 kroner. Arkivfoto 

SortlandsAvisa

Blåbyen Media Jensen og mag.art. Bjørn Elvenes søker om støtte på 125.000,-, noe som tilsvarer 50 prosent av totalkostnadene for å realisere bokprosjektet.

Denne summen vil dekke forarbeid, klargjøring og trykking av de første 1000 eksemplarene. De opplyser videre at ytterligere opplag vil bli lang billigere, og at de har tro på at boken vil selge mer enn første opplag.

Presenterer historien

Boken skal presentere byen og kommunen, historie, kultur og næringsliv med tekst og mange bilder fra Blåbyen. Boken vil også inneholde en rekke kunstreproduksjoner og en mindre biografisk omtale av kunstneren og Blåbyens far, Bjørn Elvenes.

Intensjonen er at et eventuelt overskudd skal avsettes i et nytt Blåby-fond, styrt av initiativtakerne.

– Viktig å ta vare på varemerket

Administrasjonen ville ikke støtte prosjektet, men ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) foreslo å bruke av ordførerkontoen.

– Blåbykonseptet er viktig å ivareta fremover. Det er et viktig varemerke for Sortland. Med bakgrunn i det foreslår jeg å bevilge 40.000 kroner av ordførerens disposisjonskonto, sa hun.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

SortlandsAvisa